Belangrijk bericht

De Geplande Algemene Ledenvergadering van 2020 met bestuursverkiezing, secretariaat- en financieel jaarverslag wordt met één jaar verplaatst naar maandag 22 november 2021.